Verenigingen

Koninklijke onderscheiding voor Bert Meijer

KNCV | donderdag 5 maart 2020

De KNCV feliciteert professor Bert Meijer, hoogleraar aan de TU Eind­hoven, met zijn benoeming tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij kreeg de onderscheiding op 28 februari voor zijn onderzoek binnen de organische chemie en voor zijn werk als een van de grondleggers van het onderzoek naar supramoleculaire polymeren.

Meijer werd in 2018 benoemd tot erelid van de KNCV voor zijn grote verdienste op het gebied van supramoleculaire chemie. Hij hoort bij het zogenaamde ‘Nederlandse gouden kwartet’ van de supramoleculaire chemie: samen met Ben Feringa, Roeland Nolte en David Reinhoudt zette hij Nederland internationaal op de kaart door de ontwikkeling van deze chemische discipline.

De graad Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt, in tegenstelling tot de bekendere graad van Ridder, slechts sporadisch uitgereikt aan personen. De onderscheiding wordt toegekend aan personen met bijzondere talenten en personen die grote prestaties hebben geleverd aan de maatschappij, zoals baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Meijer heeft altijd veel passie gehad voor de chemische wetenschap. ‘Sinds mijn studietijd in Groningen ben ik verliefd geworden op moleculen’, zegt hij. ‘Scheikunde heeft ons door de eeuwen heen zoveel gegeven. Nieuwe geneesmiddelen, nieuwe materialen, gezond voedsel zijn allemaal het gevolg van de chemische wetenschap. Dat is de rationele kant, maar er is ook een emotionele kant: ik vind moleculen ook gewoon heel mooi.’

Meer weten over het onderzoek van professor Meijer? Op de website www.eye-openers.nl vertelt hij in één minuut wat zijn onderzoek inhoudt, wat hij er mooi aan vindt en waarom het zo belangrijk is.

Jenny Hasenack
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!