Verenigingen

Maak kennis met… Annelie Jongerius

Daniël Linzel | vrijdag 21 september 2018

In deze rubriek stellen wij maandelijks een KNCV-lid voor.

Stel jezelf voor…

‘Mijn naam is Annelie Jongerius. Ik heb scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en ben gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op lignineconversie bij de vakgroep anorganische chemie en katalyse. Daarna heb ik een postdoc gedaan aan Stanford University in Californië, waar ik me bezighield met elektrochemische CO2-reductie. Sinds 2016 ben ik weer terug in Nederland en werk ik als scientist bij Avantium aan verschillende projecten.’

Waar werk je momenteel aan?

‘Ik ben betrokken bij het Zelcor-project en het Recode-project. Zelcor staat voor zero-waste lignocellulosic biorefineries. Bioraffinaderijen zetten biomassa om in verschillende stromen voor valorisatie. Veel stromen kun je makkelijk omzetten, maar lignines en humines zijn lastiger te verwerken tot waardevolle producten. Wij zoeken naar toepassingen voor lignines en humines, zodat valorisatie mogelijk is.

Recode is een elektrochemisch consortium. Daarbinnen ontwikkelen en testen we katalysatoren. Ook ontwerpen we elektrochemische testreactoren voor CO2-elektroreductie. Die gaan we dan plaatsen bij een cementfabriek in Griekenland, want bij de productie van cement komt veel CO2 vrij.’

Wat is de grootste uitdaging voor de chemie in de komende vijf jaar?

‘Op dit moment is er heel veel aandacht voor het afbouwen van het gebruik van fossiele grondstoffen, maar de grote uitdaging zit in het doorzetten van veelbelovende, alternatieve technologieën. Op laboratoriumschaal is veel mogelijk. Het kost echter tijd om dat op te schalen naar de industrie. We hebben veel goede ideeën, maar die moeten wel kunnen concurreren met bestaande technologieën en ook financieel gezond zijn. We bevinden ons nu op een moment waarop we veel nieuwe dingen moeten ontwikkelen en niet moeten blijven hangen op labschaal, we moeten gewoon gaan opschalen.’

Wie bewonder je en waarom?

‘Ik heb niet echt een persoon die ik zo zou kunnen noemen. Als iemand die graag met verschillende ideeën bezig is, heb ik vooral bewondering voor mensen die zich goed kunnen concentreren op één ding, daar vol voor gaan en zich niet laten afleiden, ook niet door tegenslagen.’

Wat weten onze lezers niet over jou?

‘Ik ben graag sportief bezig. Ik doe bijvoorbeeld aan zwemmen en klimmen en ik maak graag bergwandelingen. Soms duik ik tijdens mijn vakanties. Vooral de natuur in Californië vind ik echt fantastisch, daar heb ik erg van genoten in de twee jaar dat ik er woonde en werkte.’

In het volgende nummer stellen wij Rienk Eelkema aan je voor.  

Heb je interesse om jezelf voor te stellen aan onze lezers? Stuur dan een mail naar Frank Sekeris (fsekeris@kncv.nl) onder vermelding van ‘Maak kennis met…’.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!