Verenigingen

Maak kennis met… Harry Bitter

Daniël Linzel | vrijdag 29 juni 2018

In deze rubriek stellen wij maandelijks een KNCV-lid voor.

Stel jezelf voor…

‘Mijn naam is Harry Bitter, hoogleraar aan Wageningen University & Research en hoofd van de groep biobased chemistry & technology. Na een scheikundestudie aan de universiteit van Nijmegen in de richting organische chemie met als bijvak organometaalchemie, heb ik in 1997 mijn promotieonderzoek gedaan in Twente bij de groep katalytische processen en materialen. Ik kwam toen via de groep van Diek Koningsberger bij Krijn de Jong in Utrecht, waar ik tot 2013 universitair docent was. Sindsdien ben ik hoogleraar in Wageningen.’

Waar werk je momenteel aan?

‘In Utrecht en tijdens mijn promotie heb ik me gespecialiseerd in de katalyse, wat ik steeds meer ging toepassen op de conversie van biobased grondstoffen. Vandaaruit ben ik Wageningen binnengerold, waar we biomassa en op biomassa gebaseerde moleculen omzetten naar bouwblokken voor de chemische industrie, met name bulkchemicaliën. Voor het onderzoek hebben we twee hoofdlijnen; bij mijn aanstelling als hoogleraar werd me namelijk gevraagd om twee bestaande groepen te combineren. De ene richtte zich voornamelijk op katalytische omzettingen, terwijl de ander zich bezighield met processen en systemen moduleren. Dit zorgt voor een unieke combinatie van expertises om biomassa om te zetten, wat we doen via beredeneerd experimenteren.’

Wat is de grootste uitdaging voor de chemie in de komende vijf jaar?

‘Door de grote hoeveelheid kennis hebben we een oerwoud aan mogelijkheden. Het is niet zo dat we door de bomen het bos niet meer zien, maar ik denk dat wij de uitdaging aan moeten gaan om door de bomen een pad te vinden naar ons doel. Een goede richting geven aan de complexe informatie lijkt mij een mooie puzzel voor de toekomst.’

Wie bewonder je en waarom?

‘Ik bewonder niet zozeer één persoon, maar een groep mensen: docenten. Bij docenten begint namelijk de passie voor de chemie. Mijn scheikunde­leraren hebben ervoor gezorgd dat ik chemie ging studeren. Tegenwoordig lijkt het alsof we minder waardering hebben gekregen voor docenten en daar wil ik graag verandering in zien.’

Wat weten onze lezers niet over jou?

‘Mensen die me kennen weten dit misschien wel, maar ik ben een echte klusser. De badkamer strippen en er iets moois van maken vind ik geweldig. Ook heb ik wel eens een cursus metselen gevolgd, zodat ik muurtjes en boogjes kan maken. Echt iets wat ik graag doe.’ 

Heb je interesse om jezelf voor te stellen aan onze lezers? Stuur dan een mail naar Frank Sekeris, fsekeris@kncv.nl, onder vermelding van ‘Maak kennis met…’. 

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!