Verenigingen

Maak kennis met… Peter Ngene

| donderdag 6 februari 2020

In deze rubriek stellen wij maandelijks een KNCV-lid voor.

Stel jezelf voor…

‘Mijn naam is Peter Ngene. Ik ben opgegroeid in Nigeria, waar ik chemical engineering studeerde aan de FUTO (Federal University of Technology, red.) in Owerri. Na twee jaar werk in een suikerraffinaderij volgde ik een gecombineerde master in Parijs en Singapore. Ik wilde graag promoveren in Nederland en kwam in Utrecht terecht bij de groep van Petra de Jongh en Krijn de Jong. Sinds 2015 ben ik daar assistant professor.
In 2018 werd ik in Rwanda benoemd tot Next Einstein Forum Fellow, een prijs voor jonge veelbelovende wetenschappers van Afrikaanse komaf. Deze prijs bracht me in contact met Afrikaanse leiders en ministers, iets waar ik erg trots op ben.’

Waar werk je momenteel aan?

'Ik onderzoek nieuwe nanomaterialen voor energieopslag. Energie uit wind en zon moet ergens opgeslagen worden voor als het níet waait of zonnig is. Ook werk ik aan batterijen voor bijvoorbeeld elektrische auto’s, die moeten een hoge capaciteit hebben en betaalbaar blijven.’

Wat is de komende vijf jaar de grootste uitdaging voor de chemie?

‘Het verkleinen van de menselijke koolstofvoetafdruk. Hiervoor moeten we grondstoffen op duurzamere wijze, maar wel economisch rendabel, weten te produceren.
Het lijkt me haalbaar, de mensheid heeft vaker dergelijke problemen opgelost. Daarvoor hebben we steun nodig van de maatschappij én de regering, iedereen moet prioriteit stellen.’

Wie bewonder je?

‘Van kinds af aan is Einstein een belangrijk persoon voor mij geweest. Hij had een enorme verbeelding en moest te werk gaan zonder de huidige moderne onderzoeksapparatuur. Toch deed hij ontdekkingen die veel teweeg hebben gebracht in de wereld en de wetenschap.’

Wat weten onze lezers niet van jou?

‘Ik hou heel erg van zingen en dansen, dat laatste doe ik soms zelfs op conferenties. Daarnaast ga ik regelmatig naar de kerk en praat daar over de verbinding tussen wetenschap en geloof.’

Hanneke Reinders
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!