Verenigingen

Maak kennis met… Rienk Eelkema

KNCV | woensdag 10 oktober 2018

In deze rubriek stellen wij maandelijks een KNCV-lid voor.

Stel jezelf voor...

‘Mijn naam is Rienk Eelkema en ik ben 40 jaar. Ik woon in Zoetermeer met mijn vriendin en twee jonge kinderen. Daar­naast werk ik aan de TU Delft. Hier heb ik een eigen onderzoeksgroep van twaalf man op het grensvlak van organische chemie, polymeerchemie en soft materials.

Mijn carrière is begonnen toen ik De Bilt besloot te verlaten voor mijn studie scheikunde in Groningen. In 2001 heb ik mijn afstudeeronderzoek over asymmetrische katalyse bij Ben Feringa voltooid, bij wie ik vervolgens ook mijn promotie op chiraliteit en vloeibare kristallen cum laude heb afgerond in 2006. Vervolgens ben ik naar de University of Oxford in Engeland gegaan voor mijn postdoc over supramoleculaire chemie en stroomgeleidende polymeren. In 2008 ben ik bij de TU Delft begonnen.’

Waar werk je (momenteel) aan?

‘Momenteel hebben wij een ERC Consolidator Grant lopen, waaraan het merendeel van mijn groep werkt. Dit onderzoek richt zich op signaaltransductie in zachte materialen. Hoe ontwerp je niet-levende materialen zo dat ze kunnen reageren op hun omgeving? Levende systemen kunnen namelijk voelen wat er om zich heen gebeurt en daarop reageren en zelfs over communiceren met elkaar. Dat willen wij in niet-levend materiaal voor elkaar krijgen. Als dat lukt, dan kun je kijken naar materialen die zelf beslissingen kunnen nemen over een gebeurtenis in hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een medicijn dat weet wanneer het in de buurt van een tumor is en dan actief wordt.’

Wat is de grootste uitdaging voor de chemie in de komende vijf jaar?

‘De chemie kent best veel uitdagingen. Een daarvan is om een goede manier te vinden om met de grote hoeveelheden data die de chemie produceert om te gaan. Dat is essentieel, aangezien voorspellend werken of ontwerpen van chemie nog altijd lastig is. Experimenteren en pas achteraf de resultaten interpreteren is dus vaak nodig. Ook hier is een enorme slag te maken.’

Wie bewonder je en waarom?

‘Toen ik hierover nadacht, merkte ik vooral bewondering te hebben voor mensen met een open blik en een open geest. Mijn promotor, Ben Feringa, laat zich niet beperken door de grenzen van zijn vakgebied. Maar ook mensen als Joanna Aizenberg (Har­vard University) en Sam Harris (podcasts) vind ik erg inte­ressant.’

Wat weten onze lezers niet over jou?

‘Sinds een paar jaar heb ik een moestuin, waarin ik groentes verbouw om mee te koken. Ik sta niet meer in het lab, maar op die manier ben ik nog wel bezig met mijn handen en experimenten.’ 

Heb je interesse om jezelf voor te stellen aan onze lezers? Stuur dan een mail naar Frank Sekeris (fsekeris@kncv.nl) onder vermelding van ‘Maak kennis met…’.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!