Verenigingen

Met de Onderwijsprijs naar Barcelona

KNCV | maandag 6 februari 2017

Marc van Bochove, hoofddocent forensische chemie aan de Hogeschool van Amsterdam, won in 2014 de KNCV Onderwijsprijs.

Het geldbedrag van deze prijs gebruikte Van Bochove voor een bezoek aan een congres in het buitenland. Eind vorig jaar trad hij toe tot de KNCV Commissie Onderwijs.

KNCV Onderwijsprijs

Op de Woudschoten Chemie Conferentie in 2014 gaf Van Bochove een overtuigende presentatie over zijn manier van onderwijzen. 'Volgens de jury won ik de prijs omdat zij waardeerde hoe ik lesgeef aan een diverse groep studenten met gevarieerde achtergronden', zegt Van Bochove zelf over zijn winst. 'De jury gaf aan dat zij ook inzag dat het steeds een uitdaging is om ondanks deze diversiteit toch iedereen naar hetzelfde niveau te tillen.' Daarnaast houdt Van Bochove zijn colleges actueel: 'Binnen de forensische chemie maken we gebruik van geavanceerde technieken bij complexe vraagstukken. Ik probeer daarom actuele zaakvoorbeelden te koppelen aan mijn colleges.' Ook prees de jury de forensisch chemicus vanwege de bevlogenheid waarmee hij studenten probeert te fascineren voor het vak.

Ecrice 2016

Met de Onderwijsprijs win je een bijdrage van € 2.000 voor deelname aan een internationaal congres. Van Bochove ging hiermee naar Ecrice 2016 in Barcelona, de Europese conferentie voor onderzoek in het scheikundeonderwijs. Van Bochove: 'Uniek aan deze conferentie voor mij is dat deze zich richt op ontwikkelingen in het scheikundeonderwijs. Meestal ga ik naar conferenties waar inhoudelijk chemisch onderzoek centraal staat. Ik, als uitvoerend docent, was benieuwd hoe onderzoekers in het scheikundeonderwijs tegen dingen aan kijken. Ik heb daar een aantal seminars gevolgd en ideeën uitgewisseld met een internationaal gezelschap.'

Er was één serie bijeenkomsten die Van Bochove extra opviel: 'Er waren aparte bijeenkomsten op het congres waarin demonstratieproeven centraal stonden. Sommige van deze proeven bleken goed toepasbaar in mijn eigen colleges. Ik heb er inmiddels al een aantal met succes in de collegezaal uitgevoerd.'

Fascinatie voor de scheikunde

Van Bochove heeft een sterke visie op het onderwijs. Voor hem staat het wekken van fascinatie bij studenten voor de scheikunde voorop. 'Het was fijn dat deze visie op Ecrice bevestigd en gedeeld werd. Het stimuleert mij om dit te blijven doen. Met behulp van actuele voorbeelden uit het forensische werkveld, links naar chemie in het dagelijkse leven en demonstratieproeven probeer ik de interesse van de studenten te wekken en de bijbehorende inhoudelijke theorie bij te brengen.'

KNCV Commissie Onderwijs

Marc van Bochove trad in november 2016 toe tot de KNCV Commissie Onderwijs. In deze commissie zijn docenten van het voortgezet-, het beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs vertegenwoordigd. Zij dienen als adviesorgaan voor de KNCV. 'In de commissie vertegenwoordig ik het hoger beroepsonderwijs. Ik zal proberen actuele zaken in het hbo te monitoren en deze door te spelen naar de commissie.

Voor mij is het daarnaast heel nuttig om te weten wat de ontwikkelingen zijn in de andere linies. De ontwikkelingen op de havo en het vwo zijn voor mij vooral interessant, omdat daar het grootste deel van onze studentenpopulatie vandaan komt. Daarnaast biedt de commissie mij de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en mijn contacten uit te breiden. De KNCV is een belangrijk orgaan binnen de chemie in Nederland. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de KNCV.'

In 2017 wordt de KNCV Onderwijsprijs uitgereikt aan een docent in het hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo). Ken je een docent met uitstekende kwaliteiten in het hoger beroepsonderwijs? Houd de website van de KNCV in de gaten voor meer informatie over de procedure.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!