Verenigingen

NBC-19: een dag vol biotechnologie

NBV | zondag 23 juni 2019

Op woensdag 22 mei hield de NBV de Nederlandse Bio­technologie Confe­rentie (NBC-19) in het Akoesticum in Ede. Bijna tweehonderd biotechnologen kwamen samen om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, elkaar te inspireren en te netwerken.

De keynotesprekers op de NBC-19 omvatten expertise vanuit het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappij. De eerste keynotespreker was Arjen van Tunen, ceo van KeyGene, een agrotechnologisch bedrijf gespecialiseerd in gewasverbetering door middel van moleculaire technologieën. ‘Wij verbeteren gewassen middels doorbraakinnovaties op verschillende gebieden, zoals ziekteresistentie, opbrengst of houdbaarheid. Dezelfde technologieën vinden ook toepassing in andere velden, bijvoorbeeld kanker­behandeling.’

Thuiskomen

Marileen Dogterom was de tweede keynotespreker. Zij is hoogleraar en voorzitter van het departement bionanoscience aan de Technische Uni­versiteit Delft en lid van de KNAW. Ze ontving in 2018 de Spinozapremie. ‘In Neder­land zijn we bezig met een groot project om een synthetische cel te bouwen. Richard Feynmann zei al dat je iets moet kunnen maken om het echt te snappen, en wij willen de cel begrijpen. Dit kan potentieel leiden tot tal van toekomstige applicaties.’

De derde keynotespreker was Rosanne Hertzberger. Zij is wetenschapper, journalist en schrijver. Hertzberger heeft een wekelijkse column in het NRC en schreef verschillende boeken, waaronder Ode aan de e-nummers en Het grote niets. Een zaal vol biotechnologen voelt voor haar als thuiskomen. ‘Voed­sel­additieven zijn goed. Helaas beoordeelt de consument dit vaak anders en spelen bedrijven hierop misleidend in door hun labels ‘op te schonen’.’

Parallelsessies

Tussen de plenaire keynotes, konden deelnemers naar de zeven parallelsessies van de NBV-werkgroepen. Tijdens die sessies inspireerden en informeerden de deelnemers elkaar over specifieke thema’s van de biotechnologie.

Tijdens het NBC licht de NBV jonge leden altijd specifiek uit. Naast de parallelsessie van Young NBV, zijn alle iGEM-teams van 2019 uitgenodigd om hun eerste ideeën middels een poster te presenteren. Bovendien gaf iGEM Leiden 2018 een presentatie over het project van afgelopen jaar, 50 Shades of Stress, waarmee het team verschillende prijzen won in Boston.

De posterprijs is gewonnen door iGEM Leiden 2019. Een vliegende start voor hun nieuwe project! Yuemei Lin van de Technische Universiteit Delft mocht, uit handen van de kersverse NBV-voorzitter Richard van Kranenburg de Zilveren Zandloper Innovatie in ontvangst nemen.


NBC-20 vindt plaats op 28 juni 2020 in Maastricht. Het evenement is los te bezoeken, maar vindt gecombineerd plaats met het European Congress on Biotechnology (ECB2020), van 28 juni tot 1 juli 2020.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!