Verenigingen

NBC-19: ontwikkelingen voor het hele veld

NBV | vrijdag 15 maart 2019

De kaartverkoop voor de Nederlandse Biotechnologie Conferentie (NBC-19) is geopend. De komende maanden stellen wij de sprekers voor; te beginnen met Arjen van Tunen, ceo van KeyGene.

Hoe ben je bij KeyGene beland?

‘Ik heb medische biologie gestudeerd aan de VU in Amster­dam (1979). Binnen die opleiding volgde ik een aantal plantenvakken en daar ben ik toen blijven hangen. Vervolgens heb ik ook mijn promotie daar afgerond over de bloemkleursynthese van petunia’s. In 1991 ben ik naar Wageningen gegaan om te werken voor Plant Research International om een onderzoeksgroep op te zetten rondom bloemontwikkeling. In 2001 keerde ik terug naar Amsterdam als directeur van het Swammerdam Institute for Life Sciences, SILS, waarna ik in 2004 benoemd werd tot ceo van KeyGene.’

Waar houdt KeyGene zich mee bezig?

‘KeyGene is een agrarisch biotechnologisch bedrijf gespecialiseerd in gewasverbetering door moleculaire technieken. Op deze manier spelen wij een rol in het verbeteren van gewassen voor de wereldwijde markt zonder genetische modificatie. Ongeveer de helft van het onderzoek gaat over groente en fruit. Daarin werken wij samen met een aantal strategische partners. Daarnaast werken wij ook aan veldgewassen en siergewassen, zoals de petunia’s waarover ik ooit mijn promotie schreef. Voor die gewassen ontwikkelen we innovaties die wereldwijd hun weg vinden.

We kijken naar interessante eigenschappen die doorbraakinnovaties mogelijk
maken; bijvoorbeeld ziekteresistentie, opbrengst of houdbaarheid. Vanuit plantaardig DNA identificeren we de verantwoordelijke genen om die eigenschappen te verbeteren middels kruising en selectie. Dit levert bijvoorbeeld DNA-sequenties, nieuwe inzichten, nieuwe technieken en patenten op.’

Zou CRISPR-Cas hierin een rol kunnen spelen?

‘Ja, en dat willen we graag. Momenteel valt het gebruik van CRISPR-Cas binnen de EU volledig onder ggo-jurisdictie, ook als je enkel puntmutaties wilt uitvoeren. Ggo-jurisdictie brengt echter veel regelgeving en kosten met zich mee. Wereldwijd gelden andere regels voor andere landen. Daarnaast speelt rondom deze technologie natuurlijk een grote patentdiscussie. Al deze zaken maken van het gebruik van CRISPR-Cas in de EU een socio-economisch probleem in plaats van een sterke kans voor belangrijke innovaties.’

Wat ga je tijdens het NBC-19 vertellen? Wat kunnen we verwachten?

‘Ik zal over verschillende zaken praten, waaronder big data en augmented reality in biotechnologie en andere sciences. Wat ook erg interessant is, is dat wij zaken ontwikkelen die voor andere takken van de biotechnologie van belang zijn. Zo vinden enkele van onze technieken toepassing in kankerbestrijding of in de ontwikkeling van duurzame alternatieve gewassen voor de productie van natuurrubber. Net als de NBC-19 vormen wij een brug tussen de verschillende takken in de biotechnologie.’


Frank Sekeris


Registreer je voor de Nederlandse Biotechnologie Conferentie via nbv.kncv.nl/nbc-19.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!