Verenigingen

Nederlandse invloed op IUPAC

KNCV | donderdag 19 september 2019

In de jaren twintig heeft de Nederlandse prof. dr. Ernst J. Cohen belangrijke stappen gezet voor de International Union of Pure and Applied Chemistry.

De International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), opgericht in 1919 door chemici uit geallieerde landen, boycotte in haar eerste decennium chemici uit Duits­land, Oostenrijk en Hongarije. Het gebruik van gifgassen en de verspreiding van venijnige manifesten had diepe wonden nagelaten aan verschillende kanten van de Rijn. Op 21 juni 1922 organiseerde Cohen een informele wetenschappelijke bijeenkomst: de International Chemical Reunion Utrecht (ICRU).

Banden herstellen

De ICRU was bedoeld om vriendschappelijke banden tussen wetenschappers uit de voorheen oorlogvoerende landen te herstellen en werd daarom aanvankelijk gezien als een soort tegenbeweging van IUPAC. Belgische en Franse collega’s kwamen niet naar Utrecht en Cohen moest zich verdedigen tegenover kritiek van internationale collega’s tijdens de IUPAC-vergadering in Lyon.

Toentertijd had Cohen waarschijnlijk niet verwacht dat hij in 1925 unaniem werd benoemd tot voorzitter van IUPAC, een rol die hij drie jaar vervulde. Daarmee hoopte hij het internationale herstelwerk van 1922 te kunnen voltooien. In 1928 organiseerde Cohen de IUPAC-vergadering in de Tweede Kamer in Den Haag (zie foto). Tijdens zijn laatste toespraak aldaar benoemde Cohen dat ‘vereniging de kracht is van de vereniging’. Ook wilde hij drie zwakke punten van IUPAC verbeteren.

Chemiecongres

Cohen opperde als IUPAC minder vaak bijeen te komen, eens per twee jaar in plaats van jaarlijks. Ook hoopte hij het papierwerk van de jaarlijkse rapporten te verminderen, hij vreesde namelijk dat veel informatie hieruit in de vergetelheid zou raken. Die twee punten karakteriseren zijn praktische daadkracht voor een efficiënte organisatie.

Ten slotte pleitte hij voor een wetenschappelijk chemiecongres, zoals immers in de statuten stond. Hij citeerde zijn held Michael Faraday: ‘Zulke evenementen zijn belangrijk in onze levens en in leven over de hele wereld, het zijn gebroederlijke festiviteiten van alle natuurfilosofen.’ Dit idee paste bij zijn poging tot verzoening met Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse scheikundigen. Hiervoor plande Cohen als politieke list de 25ste verjaardag van de KNCV (toen nog NCV) vlak voor de IUPAC-vergadering. (Hij was de eerste voorzitter van de (K)NCV in 1903 en is in 1918 benoemd tot erelid.) Zo kon hij de eigenlijk verbannen scheikundigen tóch uitnodigen voor de vergadering en kwam IUPAC een stap richting een ware internationale vereniging. Een jaar later werden tijdens een speciaal ingelaste bijeenkomst in Scheveningen de benodigde statutenwijziging beklonken.

Hanneke Reinders

Bron: ‘Ernst Cohen and the Challenge of a Truly International Union’ door Jorrit P. Smit, C2W International 3.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!