Verenigingen

Niet het hbo-wiel blijven uitvinden

KNCV | woensdag 10 maart 2021

18 maart is de DAS-conferentie. Maar wat en voor wie is DAS precies?

‘DAS staat voor Domein Applied Science en is een samenwerkingsverband van hbo-opleidingen in de toegepaste natuurwetenschappen, van technische natuurkunde tot chemie’, vertelt Marjolein Wijnker-Schrauwen, beleidsadviseur bij DAS. ‘Als stichting ondersteunen we alle activiteiten die in dat verband voorkomen en bieden ondersteuning bij projecten.’ In principe gaat het alleen om het hbo waarvan negen bacheloropleidingen van vijftien hogescholen zich hebben aangesloten bij de stichting. ‘Dat wil niet zeggen dat er geen nauwe samenwerkingen zijn tussen hogescholen en mbo- en wo-opleidingen’, licht Wijnker-Schrauwen toe. ‘Bij het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en onderzoek moet je over zulke grenzen samenwerken.’

Afstemming

De activiteiten van DAS zijn vooral ondersteunend voor de opleidingen, niet sturend. Elke hogeschool is immers stevig ingebed in een regionaal werkveld, wat invloed heeft op de inhoud van de opleiding. Wijnker-Schrauwen: ‘We willen voorkomen dat iedere instelling zelf het wiel moet uitvinden. Als we dat in een keer goed doen bij DAS, kunnen we dat met elkaar delen.’ Een praktisch voorbeeld is het afstudeerverslag. ‘Voor sommige meer praktijkgerichte afstudeerrichtingen is het niet altijd logisch dat je een groot verslag moet schrijven om af te studeren. Maar het is een grote stap om daarvan af te wijken.’ Ze startten een verkenning, waaruit bleek dat afstuderen met een praktisch product ook kan. ‘Afstemming met het werkveld is bij die vraagstukken erg belangrijk. DAS voert overleg met zowel vertegenwoordigers van individuele bedrijven en instellingen als met brancheorganisaties.’

Ontmoetingsplek

Iets anders wat uit DAS voorkomt is de jaarlijkse DAS-conferentie, dit jaar online op 18 maart. ‘Het doel van die conferentie is om een ontmoetingsplek te creëren voor iedereen binnen de DAS-community’, legt Wijnker-Schrauwen uit. ‘Het gaat echt om het leren van elkaar, mensen wisselen projecten uit, onderwijsconcepten, curricula, onderzoek, noem maar op.’

Daarnaast is de Applied Science Poster Competition een terugkerend fenomeen. ‘We slaan de handen ineen met de KNCV en het NIBI om jaarlijks de studenten een podium te geven’, zegt Wijnker-Schrauwen. ‘Dat doen we met de posterprijs; hun presentatie bereikt lectoren en docenten uit het hele land. Dit jaar gaat de livesessie niet door vanwege bekende redenen, daarom presenteren de studenten nu een videopitch.’

Ondanks de onlineomgeving is er toch mogelijkheid voor interactie. ‘Er komen virtuele posterborden waar bezoekers vragen kunnen stellen aan de studenten. En ook dit jaar gaat de winnaar van de eerste prijs met € 500 naar huis.’

 

Ben je zelf werkzaam in het hbo óf ben je hbo-student en wil je meedoen met de posterwedstrijd? Meld je dan aan voor de DAS-conferentie op 18 maart via www.appliedscience.nl
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!