Verenigingen

Nog meer NVBMB-prijzen

NVBMB | maandag 27 november 2017

De NVBMB nodigt iedereen uit kandidaten voor te dragen voor de NVBMB-prijs 2017.

De NVBMB-prijs, ter waarde van € 2.000, is bestemd voor een relatief jonge, gepromoveerde Nederlandse biochemicus of moleculair bioloog, die enkele jaren postdoctoraal onderzoek van allure verrichte, en bij voorkeur buitenlandervaring heeft. Er is geen scherpe leeftijdsgrens voor toekenning van de prijs. De voordrachten dienen te zijn voorzien van een kort cv, een beknopte uiteenzetting (van een half à één A4'tje) van de onderzoeksprestaties en een lijst van publicaties. Je kunt alles tot uiterlijk 15 december uitsluitend per mail indienen bij de NVBMB-secretaris, Hugo van Ingen (h.vaningen@uu.nl). 

Prijs voor beste lezing op CHAINS

Sprekers tijdens CHAINS opgelet! De NVBMB beloont twee jonge wetenschappers met de beste lezingen, op het vlak van biochemie en aanverwante richtingen, met de NVBMB Dr. Bert L. Schram award. Dit is een geldprijs van € 500, mogelijk gemaakt door de ESCOM Science Foundation die ooit door Bert Schram is opgericht. De uitreiking is op woensdag 6 december van 12:15 tot 12:30 uur in de Baroniezaal. 

Contributiewijziging

De Algemene Ledenvergadering van de NVBMB heeft ingestemd met het bestuursvoorstel om het contributiemodel aan te passen. Alle leden tot 25 jaar betalen per 2018 slechts € 15 voor het lidmaatschap van de NVBMB.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!