Verenigingen

NVBMB nieuws december

NVBMB | donderdag 3 december 2020

Lees hier het laatste nieuws van de NVBMB uit de december-editie van C2W.

H.G.K. Westenbrinkprijs 2019-2020

De H.G.K. Westenbrink prijs 2019 - 2020 is toegekend aan dr. João Medeiros Silva (foto links) voor zijn proefschrift Towards the physiologically relevant state with high-resolution solid-state NMR. Hij voerde het onderzoek uit bij de Universiteit Utrecht onder begeleiding van dr. Markus Weingarth (promotor prof. Marc Baldus). Medeiros Silva ontwikkelde een innovatieve methode door state-of-the-art solid-state-NMR te integreren met 1H-detectie en high field dynamische nucleaire polarisatie (DNP). Hierdoor kun je de structuur van complexe transmembraan domeinen onder fysiologische omstandigheden nauwkeurig bepalen. Het onderzoek, waarvoor bacteriële membranen zijn gebruikt, geeft ook inzicht in de manier waarop de lokale cellulaire omgeving de binding van antibiotica beïnvloedt.

Met deze methode helderde de onderzoeker het werkingsmechanisme van teixobactine op, een van de meest veelbelovende nieuwe antibiotica. ‘Dit zeer originele onderzoek heeft geresulteerd in een proefschrift van uitzonderlijk hoge kwaliteit’, aldus de jury. De prijs wordt uitgereikt tijdens het NVBMB-voorjaars­symposium op 31 maart 2021.

Beurs voor internationale stage

De Nora Baart Stichting (NBS) heeft een toelage voor een stage in het buitenland verstrekt aan Irene Zaalberg (foto rechts), master cancer, stem cells & developmental biology aan de Universiteit Utrecht. Zaalberg gaat naar het Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, in Boston, VS, om de rol van glycosylering te onderzoeken in alvleesklierkankercellen die resistent zijn tegen remming van het enzym dihydro-orotaat­dehydrogenase.

Nomineren voor NVBMB-prijs

De NVBMB nodigt iedereen uit kandidaten voor te dragen voor de NVBMB-prijs 2021. De NVBMB-prijs wordt sinds 1981 uitgereikt om erkenning te geven aan het werk van zeer getalenteerde jonge onafhankelijke biochemici en moleculair biologen die in Nederland werkzaam zijn. De prijs bedraagt ­­€ 2.000, extra geld om een eendaagse wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren over een onderwerp dat voldoet aan het interessegebied van de kandidaat en een wandreliëf van keramiek van de hand van beeldhouwer Ellen Roos.

Genomineerden voor de NVBMB-prijs moeten ten minste twee jaar postdoctorale ervaring hebben met bij voorkeur buitenlandervaring. Nominaties worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, trackrecord van publicaties, productiviteit, creativiteit en internationale ervaring en zichtbaarheid. Gelieve nominaties voor de NVBMB-prijs 2021 vóór 31 december 2020 te mailen naar de secretaris van de NVBMB, dr. Hugo van Ingen, h.vaningen@uu.nl. Voordrachten moeten zijn voorzien zijn van een kort cv, een publicatielijst en een beschrijving van de wetenschappelijke prestaties van maximaal één pagina.

NVBMB-voorjaarssym- posium 2021

Het NVBMB-voorjaarssymposium Mitochondrial Physiology and Pathology vindt plaats op woensdag 31 maart 2021 in de vorm van een webinar. De negen nationale en internationale sprekers gaan de fysiologie van mitochondriën behandelen op verschillende ­niveaus, variërend van ­molecuul tot kliniek.

Houd de website in de gaten voor informatie over sprekers en registratie, https://nvbmb.kncv.nl/symposia.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!