Verenigingen

NVBMB-prijswinnaar 2019

NVBMB | donderdag 11 april 2019

De NVBMB-prijs van 2019 is toegekend aan dr. Francesca Mattiroli van het Hubrecht Instituut in Utrecht.

Na het behalen van haar MSc (cum laude) aan de universiteit van Pavia, Italië, verhuisde Mattiroli naar het Neder­lands Kanker Instituut in Amsterdam om haar promotieonderzoek voort te zetten in het lab van dr. Titia Sixma.

Mattiroli promoveerde in 2013 cum laude. Daarna verhuisde ze naar het lab van dr. Karolin Luger aan de University of Colorado (VS), ondersteund door prestigieuze beurzen van de European Molecular Biology Organization (EMBO long term fellowship) en het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). In 2018 keerde ze terug naar Nederland om haar eigen onderzoeksgroep op te starten bij het Hubrecht Instituut.

Dr. Mattiroli bestudeert fundamentele aspecten van chromatinebiologie met behulp van een elegante combinatie van biochemie, moleculaire en structurele biologie. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte ze een nieuwe, op ubiquitine gebaseerde, route die DNA schade koppelt aan veranderingen in chromatine. Tijdens haar postdoctijd verkreeg ze belangrijke inzichten in de organisatie van het genoom van Archaea in chromatine, en de impact ervan op genexpressie.

Daarnaast bestudeerde ze het mechanisme van chromatine-assemblage in eukaryote cellen. Door een breed scala aan biofysische, structurele en biochemische technieken te gebruiken, onthulde Mattiroli fundamentele aspecten van het mechanisme van histonafzetting op DNA na DNA-replicatie.

Met haar eigen onderzoeksgroep gaat dr. Mattiroli DNA-replicatie-gekoppelde nucleosoom-assemblage verder ontrafelen. De jury was onder de indruk van haar uitstekende en zeer originele bijdragen op het gebied van de chromosoombiologie. Dit jaar organiseert zij aldus het NVBMB-najaars­symposium.  

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!