Verenigingen

NVBMB-prijswinnaar 2020

NVBMB | donderdag 9 april 2020

Hier lees je het laatste nieuws van de NVBMB.

De NVBMB-prijs van 2020 is toegekend aan dr. Cristina Paulino van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2009 ontving dr. Paulino een beurs van de Portugese Stichting voor Wetenschap en Technologie, de FCT, om haar promotieonderzoek op het gebied van structurele biologie uit te voeren aan het Max Planck Instituut voor Biofysica in Frankfurt, Duitsland. Ze behaalde haar doctoraat, summa cum laude, in 2014 en verhuisde vervolgens naar de Universiteit van Zürich, Zwitserland, voor postdoctoraal onderzoek naar membraankanalen en transporters. In 2017 werd ze benoemd tot universitair docent in de elektronenmicroscopie aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar ze nu een succesvolle onderzoeksgroep heeft en de cryo-elektronenmicroscopie-faciliteit leidt.

Paulino gebruikt haar kennis van de structurele biologie en de biofysica van membraantransport om met behulp van single particle cryo-elektronenmicroscopie inzicht te verkrijgen in de structurele en mechanistische aspecten van membraaneiwitten. Tevens bestudeert zij het samenspel tussen lipiden en membraaneiwitten, een vaak onderbelicht onderzoeksgebied. De jury was niet alleen onder de indruk van haar werk en internationale reputatie, maar ook van de door haar ontplooide activiteiten om vrouwen in de wetenschap te ondersteunen. Cristina Paulino zal de NVBMB najaarsbijeenkomst 2020 organiseren. Houd de website in de gaten voor updates betreffende datum, locatie en sprekers.

NVBMB voorjaarssymposium uitgesteld

Wegens het coronavirus stellen we het NVBMB voorjaarssymposium 2020 uit. Te zijner tijd maken we een nieuwe datum bekend via nieuwsbrief en website van de NVBMB.

De negen nationale en internationale sprekers gaan de fysiologie van mitochondriën behandelen op verschillende niveaus, variërend van molecuul tot kliniek. Tijdens dit symposium wordt de H.G.K. Westenbrink-prijs uitgereikt aan Liqin Wang (NKI) en vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVBMB plaats. Kijk voor meer informatie op de website of contacteer de organisatie: Merel Adjobo-Hermans (merel.adjobo- hermans@radboud­umc.nl), Rob Wüst (r.wust@vu.nl) of Werner Koopman (werner.koopman@radboudumc.nl).

Oproep voor nominaties H.G.K. Westenbrinkprijs 2019-2020

Ben je promotor of co-promotor van een talentvolle aio? Ieder jaar reikt de Stichting Stimulering Biochemie Nederland (SSBN) een prijs uit voor het beste proefschrift in de biochemie en moleculaire biologie, de H.G.K. Westenbrink-prijs. De enige voorwaarde voor de prijs is dat het proefschrift aan een Neder­landse universiteit is verdedigd.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 2.000 en wordt uitgereikt tijdens het voorjaarssymposium van de NVBMB in 2021. Tijdens dit symposium krijgt de prijswinnaar de gelegenheid zijn onderzoek in een voordracht te presenteren.

Nominaties dien je voor 15 juli 2020 in te dienen, door een korte toelichting omtrent het belang en kwaliteit van het proefschrift, een cv van de kandidaat, en de digitale versie en vijf geprinte exemplaren van het proefschrift op te sturen naar de secretaris van de NVBMB, Hugo van Ingen: h.vaningen@uu.nl.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!