Verenigingen

Olympische Spelen in gewasbescherming

KVCV | donderdag 9 mei 2019

In 2019 zijn in Gent IUPAC en ISCP voor de eerste keer gecombineerd.

Sinds 1948 concentreert het International Symposium on Crop Protection (ISCP) zich jaarlijks op de nieuwste innovaties op het gebied van gewasbescherming. Over enkele maanden houdt de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent (UGent) wederom de 71ste editie. Anders dan de voorbije zeventig jaren, gebeurt dit voor de eerste keer in samenwerking met de IUPAC 2019 International Conference on Crop Protection Chemistry van 19 tot 24 mei, georganiseerd door Pieter Spanoghe, professor gewasbeschermingschemie aan de UGent en voorzitter van zowel het ISCP als IUPAC 2019.

Opleiding en voorlichten

Naar schatting zakken 1.500 topexperts van vele internationale universiteiten en uit de industrie voor een week af naar Gent om hun visie te delen over de toekomst van gewasbescherming. Dit vierjaarlijkse evenement wordt daarom wel gezien als de Olympische Spelen in gewasbescherming.

Iedereen is het erover eens dat nieuwe technologieën en verder onderzoek naar gewasbescherming van cruciaal belang zijn voor een meer duurzame landbouw. Spanoghe voegt opleiding en voorlichting graag toe aan die lijst. Hij koos als wetenschapper aan de universiteit dan ook voor onderwijs als onderliggend thema voor het IUPAC 2019-congres. Spanoghe: ‘Het belang van een betere kennis om een meer transparante en constructieve maatschappelijke dialoog te verkrijgen, kun je niet onderschatten! Om die reden moeten toekomstige onderzoekers, landbouwers, beleidsmakers en het grote publiek wereldwijd beter worden voorgelicht over de progressie van de wetenschap, de regulering en de noodzaak van een betrouwbare gewasbescherming.’

Formulering

Een belangrijk onderdeel van gewasbescherming is nog steeds de chemie. Spanoghe is het ermee eens dat synthetische gewasbeschermingsmiddelen vandaag nog steeds absoluut onvervangbaar zijn. Net daarom is het cruciaal om bestaande en nieuwe synthetische middelen die nog steeds toepassing vinden in het grootste landbouwareaal verder te verbeteren. Vooruitgang in formulering en toepassingstechniek zijn essentieel om ongewenste effecten op mens, dier en milieu te verminderen. De formulering van gewasbeschermingsmiddelen kan echter soms lastig zijn. ‘Het is altijd een uitdaging om ervoor te zorgen dat werkzame stoffen net zo efficiënt op het veld zijn als de stap ervoor in het laboratorium’, zegt Spanoghe. En dat is misschien wel de grootste uitdaging in het onderzoeksdomein, dat tevens zijn toepassing kent voor de niet-synthetische producten zoals biopesticides.

Gewasbescherming is een multidisciplinair onderwerp. Er zijn veel verschillende benaderingen en er vindt een verscheidenheid aan onderzoek plaats. Behalve productverbetering bestuderen veel onderzoekers ook de effecten van de producten op mens en omgeving. Zo komen er tijdens het IUPAC-congres tien grote thema’s aan bod met onderwerpen rond voedselveiligheid, beroepsmatige blootstelling, ecosysteem risicobeoordeling, bio-accumulatie, modeltransport en metabolisme in het milieu, werkwijze en resistentieontwikkeling, opkomende onkruiden, ziektes en plagen, voorlichting, regelgeving en communicatie.

Kennis delen

Om de uitdagingen aan te gaan en betere oplossingen te vinden, moeten verschillende actoren samenwerken. Volgens Spanoghe dienen industrie en academie onder toeziend oog van de overheid en de maatschappij hun krachten te bundelen om succesvol én duurzaam te zijn. Zo spreken er op het IUPAC-congres grote namen vanuit diverse hoeken, bijvoorbeeld Sir Fraser Stoddart, hoogleraar die in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde in ontvangst mocht nemen, maar ook Pamela Marrone, de ceo van Marrone Bio Innovations en Europees commissaris Vytenis Andriukaitis.

Spanoghe: ‘Als wetenschappers hebben we de plicht om met iedereen in dialoog te gaan en moeten we aansturen op een maatschappelijk debat dat meer gebaseerd is op feiten dan op emotie.’ Tijdens het congres zijn er daarom ook enkele rondetafelgesprekken met landbouwers, wetenschappers, industrie, beleidsmakers en ngo’s. Die gaan over de landbouw van de toekomst over de komende decennia, beleid gebaseerd op feiten en wetenschapscommunicatie naar het grote publiek. Volgens Spanoghe is dat ook de reden waarom evenementen zoals het ISCP en IUPAC 2019 zo belangrijk zijn. ‘Experts uit de hele wereld samenbrengen om kennis uit te wisselen, kan de landbouwwereld alleen maar ten goede komen.’

Om de huidige en toekomstige landbouwvraagstukken aan te gaan, is het nodig samen te werken en ervoor te zorgen dat kennis wordt doorgegeven aan de jonge generatie. Zij moet op haar beurt onderzoek verrichten en nieuwe oplossingen bedenken. Spanoghe: ‘Een gedegen training en opleiding zijn daarbij zeer van belang.’

Daarom is er aan het congres ook een jongerenwedstrijd gekoppeld om studenten en recent afgestudeerde agro-ecologen en technologen uit te nodigen om innovatieve ideeën rond gewasbescherming te delen. ‘Van over heel de wereld zijn reeds honderden voorstellen ingestuurd’, vertelt Spanoghe. ‘Tot onze verrassing waren vooral jongeren uit Nepal, Tanzania, Nigeria, Frankrijk en de VS heel actief. Wie een persoonlijk idee met ons deelde, maakte kans op een toegangsticket voor de jongerentop van het congres en een professionele mediatraining. Van die vijftig laureaten krijgen vijf winnaars ook een jaar lang begeleiding en € 5.000 financiering om hun vernieuwend concept effectief te realiseren.’

Grote publiek

Volgens Spanoghe is innovatie in gewasbescherming een zeer belangrijk onderwerp. ‘Het is onze plicht om de huidige en de toekomstige generatie onderzoekers en boeren te onderwijzen.’ De professor stelt dat interessante, op feiten gebaseerde wetenschap je geest kan verruimen en dat interactie met andere gewasbeschermingsspecialisten je nieuwe inzichten kan verschaffen. ‘Maar die kennis moeten we ook op een onpartijdige manier beter vertalen naar het grote publiek.’ Daarom werd communicatie voor het eerst sinds de start van de organisatie van het congres een volwaardig thema van IUPAC 2019.

Over het congres wil Spanoghe dit nog kwijt: ‘IUPAC is niet zomaar een congres. Deel­nemers komen van over heel de wereld en de sprekers zijn allemaal toppers in hun vak. Noem het gerust de Olympische Spelen van de kennisdeling inzake gewasbescherming.’

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!