Verenigingen

Oprichting Raad voor de Scheikunde

KNCV | donderdag 9 april 2020

Tijdens de CHAINS-conferentie 2019 in Veldhoven is bekendgemaakt dat de Raad voor de Scheikunde (Dutch Chemistry Council) is opgericht. Parallel hieraan is ook de Raad voor de Natuurkunde (Dutch Physics Council) opgericht. De beide Raden komen in de plaats van de Nederlandse Raad voor Natuur- en Scheikunde (RNS).

Bert Meijer is dit initiatief gestart als kwartiermeester van de sectorplannen met steun van de RNS. De nieuwe raden zullen met elkaar samenwerken waar mogelijk, maar zijn in principe individuele raden. De Raad behartigt de belangen van de scheikunde op het gebied van academisch onderzoek en onderwijs vanuit een signalerende en adviserende rol. In de raad zijn alle universiteiten en instituten met scheikundig en natuurkundig onderzoek vertegenwoordigd. Een klein daadkrachtig en divers samen­gesteld kernteam vormt het gezicht van de Raad. Het kernteam van de Raad voor de Scheikunde bestaat uit Wilhelm Huck (voorzitter), Bert Poolman, Marcel Wubbolts, Kitty Nijmeijer en Célia Fonseca Guerra. Ben Feringa is bereid gevonden om de rol van ambassadeur op zich te nemen.

‘De Raad voor Natuur- en Scheikunde (RNS) heeft veel werk gedaan voor de sectorplannen, maar er bleek noodzaak voor een nieuwe Raad om de belangen van de academische scheikunde te blijven behartigen’, aldus voorzitter Wilhelm Huck. ‘Ons belangrijkste doel is om de Nederlandse academische wetenschap, die ontzettend sterk is, op een hoog niveau te houden. Hoe kunnen we zorgen voor een sterke ondersteuning van fundamenteel onderzoek? Hoe zouden we de kracht van de Nederlandse chemie kunnen inzetten om op een radicaal nieuwe manier te kijken naar thema’s als voedsel, circulaire economie, energie, of dataopslag, zodanig dat Nederland in de toekomst ook economisch koploper kan zijn? De Raad zal de discussie aangaan met, en advies uitbrengen aan, betrokken partijen zoals de overheid, NWO en de bèta-decanen.’

De Raad zal verder samenwerken met verschillende instellingen en instituten, zoals de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

Frank Sekeris
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!