Verenigingen

Plannen NBV in 2020

NBV | maandag 25 mei 2020

Zoals Richard van Kranenburg, de voorzitter van de Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV), al vermeldde in de column zijn het onzekere tijden. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor onze activiteiten. 

In deze onzekere tijden informeren wij jullie graag over de zaken van de NBV die dit jaar nog doorgang vinden en de zaken die we verplaatsen naar een later tijdstip. In een eerder stadium werd al bekend dat de gezamenlijke biotechnologieconferentie van de European Congress on Biotechnology (ECB) en het International Biotechnology Symposium (IBS) worden verplaatst van eind juni 2020 naar 9 tot en met 12 mei 2021.

Het Nederlandse Biotechnologie Congres zou plaatsvinden op de openingsdag van deze conferentie en verhuist mee naar de nieuwe openingsdag, waardoor NBC-21 nu op 9 mei 2021 plaatsheeft. De locatie is het MECC in Maastricht. Een groot deel van de beoogde sprekers zal ook op de nieuwe datum hun verhaal presenteren. Hierover is meer informatie te vinden op www.ecb2020.com.

Digitaal congres

Het bestuur van de NBV heeft wel het voornemen om ook in 2020 de leden te binden en te voorzien van informatie op het gebied van biotechnologie. Om dat mogelijk te maken, vindt in oktober 2020 op digitale wijze het Nederlandse Biotechnologie Congres plaats (NBC-20). Op www.nbc.kncv.nl is meer informatie te vinden over de nieuwe opzet.

Daarnaast is het voor de vereniging noodzakelijk om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Vanwege de huidige crisis heeft de overheid een tijdelijke noodwet in werking gesteld, waarmee een ALV van een vereniging volledig digitaal mag gebeuren. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dan ook digitaal doorgang op 30 juni 2020 om 20.00 uur. Alle NBV-leden zijn hierbij welkom en ontvangen hierover bericht.

Op deze manier kan de NBV toch de kern van haar activiteiten behouden, ondanks de hectische periode.

Lees de column van NBV-voorzitter Richard van Kranenburg hier.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!