Verenigingen

Sectie Farmacochemie viert vijftigjarig jubileum

| donderdag 23 januari 2020

De KNCV Sectie Farmacochemie heeft haar naam gewijzigd in KNCV Sectie Medicinale Chemie en Chemische Biologie (MCCB), ofwel Medicinal Chemistry and Chemical Biology. 

De reden is dat het werkveld enorm is verbreed en via diverse netwerken – zoals de European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) – verbonden is onder de Engelse naam Medicinal Chemistry. Bovendien ontbrak er in Nederland een platform voor chemisch biologen. Gezien de raakvlakken tussen en het complementaire karakter van beide disciplines, lag het voor de hand om beide te vertegenwoordigen binnen een sectie. 

De verwachting is dat de nieuwe naam een sterkere aantrekkingskracht heeft op potentiële leden en de impact kan vergroten. De naamswijziging wordt samen met het vijftigjarig bestaan gevierd op het tweedaags symposium A joint future for Medicinal Chemistry and Chemical Biology in the Netherlands op 23-24 maart in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. De verschillende disciplines die binnen de nieuwe sectie vallen zullen hier een platform krijgen. 

Daarnaast is er een groot aantal (internationale) sprekers van naam, waaronder Ben Feringa (RUG) en Rob Liskamp (UU). We zien u graag bij ons jubileumcongres.

mccb.kncv.nl/mccb2020 - Peter Molenveld, secretaris MCCB
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!