Verenigingen

Stappen naar de toekomst

KNCV | donderdag 13 augustus 2020

Jong KNCV kende de laatste jaren veel veranderingen, zowel in opzet als in takenpakket. De gloednieuwe voorzitter Koen van den Helder licht toe waartoe die veranderingen moeten leiden.

Wat doet Jong KNCV?

‘Jong KNCV is de jongerentak van de Koninklijke Nederlandse Chemie Vereniging. Wij zijn er voor alle scheikundigen onder de 36 jaar, dus vanaf het begin van de studie tot en met een lopende carrière. Ik vind het belangrijk dat Jong KNCV jonge scheikundigen verbindt en hun belangen behartigt. Dit bereiken we door aan te schuiven bij verschillende partijen, internationaal en nationaal, en door nuttige en inspirerende activiteiten te organiseren.’

Hoe willen jullie dit bereiken?

‘Dit jaar zie ik een beetje als een nieuw begin. Wij zijn bezig met professionaliseren door nieuw beleid, waarin we uitwerken wat we precies willen gaan doen. Uiteindelijk zal, zeker voor een vereniging, het verbinden van jonge chemici centraal staan. Om dat te bereiken, organiseren wij bijvoorbeeld een pubquiz in september voor studieverenigingen, om die onderling te verbinden.’

Hoe ziet het bestuur er komend jaar uit?

‘Naast mij, blijven Mark Hoorens, Margreet Heithuis en Miguel Gonzalez in het bestuur. We willen graag
Lieke van Gijzel, Kimberly Barentsen en Jesse van Groenigen bedanken, want
zij zullen het bestuur verlaten. Daarvoor in de plaats verwelkomen we Henrieke Heideman, Guido Lensen, Kimberly Tran en Melvin Kruijne als nieuwe bestuursleden. Op de website jong.kncv.nl vind je meer informatie over de bestuursleden.’

Wat staat er op de planning?

‘De coronacrisis gooit hier en daar wat roet in het eten als we kijken naar onze originele planning. Desondanks hebben we leuke activiteiten voor de boeg. Onlangs hebben we een onlinecarrière-evenement ‘Solliciteren anno nu!’ georganiseerd met behulp van de KNCV-carrièrecoaches.
In september hebben we de eerdergenoemde pubquiz. Ook zijn we bezig met het opzetten van een speciale prijs tijdens de (online) Avond van de Chemie en zijn we aan het kijken naar een vervolg op het Carbon Café, een discussieavond over een chemisch onderwerp.
Het jaar waar wij nu al zeker naar uitkijken is 2023. Dan vindt het IUPAC World Chemistry Congress in Nederland plaats. Daarbij hopen wij ook het jaarlijkse overleg van de EYCN, Europese jongerennetwerk, naar Nederland te halen. Hiervoor leveren wij veel input.’

Heb jij ideeën?
Wij staan altijd open voor input vanuit onze achterban. Heb je een goed idee? Of wil jij ook je steentje bijdragen, in bestuursfunctie of op een andere manier? Laat het ons weten via jong@kncv.nl.

Frank Sekeris
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!