Verenigingen

Uitgelicht: Nederlandse Vereniging voor Kristallografie (NVK)

KNCV | maandag 23 mei 2016

Volgens Céleste Reis is kristallo­grafie zeker geen dood vakgebied.

‘De eerste wetenschappelijke doorbraken vonden al een eeuw geleden plaats, maar het vakgebied is nog steeds springlevend!’ stelt Céleste Reiss, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie. ‘Neem de vorig jaar geopende neutronen poederdiffractometer van de TU Delft. PEARL is onmisbaar om inzicht te krijgen in 3D atomaire kristalstructuren van materialen, waardoor wetenschappers nieuwe batterijen en brandstofcellen kunnen ontwerpen. Daarom zijn wij druk bezig om de vereniging ook bij jonge academici nog beter op de kaart te zetten.’

Leg eens kort uit waar de vereniging over gaat en wat jullie doen?

‘De NVK is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoek om met behulp van röntgen- en neutronenstralen, elektronenbundels et cetera de fysische kenmerken van materialen en moleculen te bestuderen. Materiaalonderzoek is de sleutel voor technologische vooruitgang en draagt bij aan oplossingen voor duurzame energie, waarin nieuwe opslag- en conversiematerialen een cruciale rol gaan spelen. Ook reikt de vereniging elke vier jaar een prijs uit voor het beste proefschrift op het gebied van de kristallografie.’

Wat is dé reden waarom KNCV’ers lid moeten worden van de vereniging?

‘Het jaarlijkse symposium. Toonaangevende nationale en internationale sprekers, afkomstig uit de wetenschap en de industrie, belichten daar actuele ontwikkelingen in het vakgebied. In 2015 vond het symposium in Den Bosch plaats met als thema: Crystals for life, life for crystals.’

Wat heb je zelf aan de vereniging gehad?

‘Ik beleefde vooral veel plezier aan mijn deelname aan de werkgroep poederdiffractie. Ik vond het buitengewoon interessant en leerzaam om met collega’s van verschillende
disciplines tijdens de poeder themadagen bij bedrijven te gast te zijn en te zien hoe ze poederdiffractie en kristallografie in de praktijk toepasten. Een prima gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken.’

Wat moet je de komende tijd niet missen?

‘De NVK organiseert de komende maanden diverse bijeenkomsten. Maar het absolute hoogtepunt is toch wel het symposium op 22 september in het Shell Technology Centre in Amsterdam. Dat staat in het teken van Peter Debye die 100 jaar geleden, samen met Paul Scherrer, de eerste experimenten met poederdiffractie uitvoerde. Ook is het dit jaar precies 50 jaar geleden dat Hugo Rietveld de later naar hem vernoemde profielverfijningsmethode voor poederdiffractiedata introduceerde. Deelnemers krijgen een interessant programma voorgeschoteld met internationale sprekers die ingaan op structuurbepaling, materiaalanalyse, industriële toepassingen, neutron- en röntgendiffractie en nog veel meer!’

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!