Verenigingen

Van Van Marum naar Van Marken

KNCV | donderdag 6 juni 2019

Grote Kantoor Gist-brocades benoemd als Nationaal Chemisch Erfgoed.

In 2018 reikte de KNCV het eerste Nationaal Chemisch Erfgoed in Nederland uit in het Teylers Museum vanwege de bijdrage van Van Marum. Hiermee sloten wij aan bij een internationaal initiatief, genaamd chemical landmarks. Dit jaar volgt de benoeming van het tweede chemische erfgoed: het Grote Kantoor van Gist-broca­des op de DSM-site in Delft.

In 1867 studeerde Jacques van Marken af als een van de eerste ingenieurs op de Polytech­nische School te Delft (nu Technische Universiteit Delft). Nadat hem ter ore kwam dat de broodbakkers in de omgeving klaagden over de kwaliteit van gist (spiritus was een waardevol bijproduct), stichtte hij twee jaar na zijn afstuderen de Nederlandsche Gist- & Spiritus­-fabriek, dit jaar precies 150 jaar geleden.

Als werkgever was Van Marken vooruitstrevend. Hij richtte een spaarbank op voor de werknemers, zorgde voor pensioenen en winstdeling, begon als eerste in Nederland met een ondernemingsraad, startte een eigen fabrieksweekblad, bouwde een arbeidersdorp, opende een ontspanningslokaal en nog veel meer. Van Marken zette ook de bouw in gang van het Grote Kantoor, maar zag helaas nooit de opening in 1907, hij overleed in 1906. In de biochemie was Van Marken zijn tijd eveneens ver vooruit. Hij legde het fundament voor de biotechnologische ontwikkeling waarop DSM nu verder bouwt. In 1950 verwierf de fabriek het predicaat Koninklijk. In 1967 fuseerde zij met Brocades en in 1998 werd ze onderdeel van DSM.

Doorbraak

Tijdens de Tweede Wereld­oorlog begon het bedrijf met penicillineproductie. Weten­schappers ontdekten hoe je de penicilline 5-ring kunt omzetten in een cephalosporine 6-ring. Alhoewel cephalosporines bekend waren uit de natuur, was het niet eerder gelukt ze op efficiënte wijze te isoleren. Via penicilline lukte dit de Delftse onderzoekers wél. Die chemische doorbraak leidde tot de ontwikkeling van een biotechnologische route naar een cruciaal cephalosporine halffabricaat, 7-ADCA. Momenteel produceert DSM 7-ADCA op industriële schaal in Delft via een duurzaam, oplosmiddelvrij, fermentatief proces.

De benoeming van het Natio­naal Chemisch Erfgoed gaat gepaard met de jaarlijkse Meet & Greet van de KNCV op 18 juni op het terrein van DSM in Delft. Kijk voor meer informatie en registratie op www.kncv.nl/meetgreet.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!