Verenigingen

Van vrijdagmiddagexperiment naar Nature

KNCV | vrijdag 9 oktober 2020

Toevallige samenwerking leidt tot publicatie.

‘Het was een typisch vrijdagmiddagexperiment’, zegt Danny Broere, synthetisch chemicus. ‘We hadden niet verwacht dat het zou lukken, want zo gaat het meestal met de wilde ideeën die je vlak voor het weekend nog even test. Maar tot onze verbazing werkte het ineens en wisten we: dit is echt heel bijzonder.’ Nu, tweeëneenhalf jaar na die bewuste vrijdagmiddag, heeft Broere zijn onderzoek weten te publiceren in Nature.

Broere ging in de groep van Pat Holland bij Yale University, VS, aan de slag als postdoc. Met een Rubiconbeurs kon hij daar aan zijn eigen onderzoeksidee werken. Hij was bezig met de directe conversie van stikstof uit de atmosfeer naar anilines met behulp van moleculaire ijzercomplexen.

Optimaliseren

De basis van de Nature-publicatie kwam door een toevallige samenwerking. ‘Ik werkte aan C-H-activatie en mijn collega aan koolstof-stikstofbindingen. We kwamen erachter dat mijn complexen een product vormden dat hij als startmateriaal gebruikte. En zijn producten kon ik weer gebruiken als beginpunt voor mijn reactie. Zo hebben we voor het eerst de cyclus getekend die nu in Nature staat: de ene helft van de cirkel is mijn onderzoek, de andere helft het zijne.’ Toen initiële experimenten aantoonden dat de tekening op het bord ook in het echt werkte, zijn de onderzoekers samen gaan optimaliseren.

De cyclus van Danny Broere en zijn collega.

‘Het bijzondere aan de totale reactie is dat ze gebruikmaakt van twee veelvoorkomende moleculen, namelijk benzeen en stikstof. Stikstof gebruik je normaal om gevoelige chemicaliën te beschermen en benzeen veelal als oplosmiddel, juist omdat ze zo onreactief zijn. En wij zetten die in deze reactie om in de veelgebruikte moleculen aniline en ammonia.’

Turnover Thursday

‘Ik neem deze ervaring zeker mee voor mijn eigen onderzoeksgroep’, zegt Broere die sinds eind 2018 werkt als assistant professor aan de Universiteit Utrecht. ‘Het geeft echt aan waarom het zo belangrijk is om samen te werken, ook binnen je onderzoeksgroep. In veel academische labs merk je dat één persoon een project doet. Ik wil dat graag anders zien.’

Broere voerde in zijn groep een nieuw concept in dat hij Turnover Thursday noemt. ‘Daarbij kiest iedere week één groepslid een metaal-gekatalyseerde chemische transformatie uit. Die persoon screent vervolgens zijn eigen katalysator voor die transformatie, maar ook één complex van alle andere leden van de groep. Zo hopen we nieuwe leads te vinden die je lastig op voorhand kunt voorspellen. En mochten die screenings niets opleveren, dan zijn de onderzoekers in ieder geval op de hoogte van elkaars onderzoek. De sociale cohesie die dat creëert, is minstens zo belangrijk’.

Jenny Hasenack
 

Danny Broere nam ook een Eye-opener op over zijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Bekijk die via deze link naar de Eye-Openers. De publicatie in Nature heet Coupling dinitrogen and hydrocarbons through aryl migration.

 
KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!