Verenigingen

Vernieuwing

Floris Rutjes | vrijdag 26 januari 2018

'Zonder vernieuwing is er ook geen geschiedenis', betoogt KNCV-voorzitter Floris Rutjes naar aanleiding van de vernieuwde C2W.

Vernieuwing is een voorwaarde om te laten zien dat je oog hebt voor de wereld om je heen. Die wereld is voortdurend in beweging. En zonder vernieuwing is er ook geen geschiedenis. Aan het eind van de 19de eeuw legde Jacobus van ’t Hoff de basis voor de stereochemie en in 1901 won hij de eerste Nobelprijs voor Scheikunde.

Het is geen toeval dat twee jaar later de Nederlandsche Chemische Vereeniging werd opgericht. Bij het eerste lustrum in 1908 werd Van ’t Hoff prompt tot erelid benoemd. Dit jaar, 2018, viert de KNCV haar 23ste lustrum, en mag zij zich verheugen in twee Nobelprijswinnaars onder haar nieuwe ereleden. De meest recente Nobelprijs voor nanomotors markeert de vernieuwing in de chemie, maar is uiteindelijk ook geïnspireerd op de stereochemische inzichten van Van ’t Hoff.

Ook de KNCV verandert mee met haar omgeving. We zoeken naar nieuwe manieren om zichtbaarheid te geven aan de chemie en aan de mensen in de chemie. Succesvolle activiteiten, zoals de Avond van de Chemie en het ChemieMediaCentrum, zijn daarvan mooie voorbeelden. De viering van het lustrum dit jaar staat ook in het kader van die vernieuwing met de landelijke competitie ‘De Slimste Scheikundige’ en een nieuwe publieksprijs. De Avond van de Chemie 2018 vindt plaats in Diligentia in Den Haag. Dit is enerzijds een knipoog naar het verleden, aangezien de KNCV daar na de oorlog was gehuisvest. Anderzijds is dit een prachtige entourage waar chemici zich kunnen laten inspireren door verhalen van toppers zoals Nathalie Katsonis en Albert Heck, maar ook kunnen lachen om cabaret van Pieter Derks.

Wat onveranderd blijft is onze ambitie om het enthousiasme voor de chemie over te brengen. Wij staan als KNCV voor chemici en levenswetenschappers die de schoonheid en de relevantie van hun vak uitdragen en daarmee anderen inspireren. Zo staan wij voor docenten op middelbare scholen die hun enthousiasme voor het vak overbrengen op nieuwe generaties chemici, maar ook voor hoogopgeleide onderzoekers die Nederland een rol laten spelen in de eredivisie van de wetenschap. Want waar natuurkundigen meten, wiskundigen rekenen en biologen kweken, daar zijn het de chemici die daadwerkelijk bouwen, bouwen met moleculen. Samen werken we aan de vooruitgang.
Daar kan ik enthousiast van worden en ik hoop, u ook.

Floris Rutjes,
voorzitter KNCV

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!