Verenigingen

Waardering én betrokkenheid

Floris Rutjes | vrijdag 21 september 2018

Dit voorjaar heeft de KNCV een ledenonderzoek laten uitvoeren. Elke vereniging zou met enige regelmaat moeten checken of ze de juiste dingen doet en of ze die goed doet.

De KNCV had niet eerder in haar geschiedenis zo’n onderzoek laten uitvoeren. Het 23ste lustrum leek ons een mooi moment om dit nu echt een keer te doen.

Het resultaat bleek een leerzame les. De KNCV kwam uit het onderzoek naar voren als een vereniging waarover het merendeel van de leden tevreden is. Het is volgens de respondenten een relevante vereniging die met name een rol heeft als waardevolle informatiebron. Daarnaast is de KNCV een verbindende factor tussen uiteenlopende professionals en een partij die het maatschappelijk beeld van de chemie en haar beroepsbeoefenaars kan beïnvloeden. De deelnemers aan het onderzoek vinden dat de KNCV zich vooral moet inzetten op verbetering van de zichtbaarheid van de chemie en chemici. Initiatieven als de Avond van de Chemie en www.chemiemediacentrum.nl sluiten hier uitstekend bij aan. Tot zover prima.

Maar uit het onderzoek bleek ook dat onze leden zich over de hele linie niet echt betrokken voelen bij de vereniging. Vooral de wat jongere leden voelen nauwelijks een band met de KNCV. Dit sluit natuurlijk deels aan bij de huidige tijdgeest, want waar voelen we ons tegenwoordig nog wél echt mee verbonden? Maar het roept ook de vraag op of wij ons hierbij moeten neerleggen. Moeten we accepteren dat onze leden zich niet verbonden voelen en alleen maar tevreden zijn over de activiteiten die we ondernemen? Waardering of betrokkenheid? Of waardering én betrokkenheid? Ik ben overtuigd van dat laatste.

Betrokkenheid creëren is als een reputatie bouwen; het vergt tijd, zorg en aandacht. De beste manier om betrokkenheid te vergroten, is nog altijd om de leden letterlijk bij activiteiten te betrekken. Niet alleen door e-mails met informatie te sturen, maar vooral door te luisteren, in gesprek te gaan en de leden medeverantwoordelijk te maken voor verenigingsactiviteiten. Zo heb je onlangs een uitnodiging ontvangen om jouw stem uit te brengen op je favoriete kandidaat voor de Van Marumpenning. Sinds dit jaar is die onderscheiding omgedoopt tot de ‘KNCV Van Marum Publieks­prijs’. Als lid van de KNCV ben jíj de jury en bepaal jíj wie deze prijs wint.

De winnaar maken we 9 oktober bekend op de Avond van de Chemie. Ik hoop jullie daar allemaal te zien. Je kunt jouw stem nog uitbrengen tot maandag 1 oktober via een link die je per mail hebt ontvangen. 

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!