Verenigingen

‘We hebben een heel goed compromis gevonden’

KNCV | donderdag 9 mei 2019

Duitse wetenschappers sluiten een open-access-akkoord met uitgever Wiley.

‘Zo ziet het publicatiemodel van de toekomst eruit.’ Dat zegt Gerard Meijer, directeur aan het Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (Berlijn). Namens een consortium van Duitse onderzoeksinstellingen heeft hij de onderhandelingen geleid over een ‘baanbrekend’ open-access-akkoord met uitgever Wiley. Wiley geeft wetenschappelijke tijdschriften uit waarin ook chemici vaak publiceren.

Meijer licht toe. ‘Tussen de partijen is afgesproken dat alle aangesloten instellingen, tegen een vergoeding per gepubliceerd artikel, permanent toegang krijgen tot álle inhoud van de wetenschappelijke Wiley-tijdschriften. Daarnaast kunnen onderzoekers verbonden aan die instellingen hun werk zonder extra kosten open access publiceren in de zogenoemde hybridetijdschriften van de uitgever. We noemen dit een publish and read (PAR) agreement. En heel belangrijk, de auteursrechten, de copyrights, blijven in handen van de auteurs, met als default een CC-BY-licentie.’

Wat is de grootste verandering ten opzichte van de huidige situatie?

‘Vandaag geldt nog: wie veel leest, moet veel betalen. Vanaf nu geldt dat je meer moet betalen naarmate je meer publiceert. Op dit moment werken de uitgevers met betaalde abonnementen op bladen. Er is uitgerekend dat we voor een publicatie in het huidige abonnement-systeem gemiddeld € 3.800 betalen.

De daadwerkelijke publicatiekosten zijn ongeveer de helft. Niet alleen wilden we een eerlijker prijs, we wilden ook dat de copyrights blijven waar ze horen, namelijk bij de auteurs, en dat iedereen de artikelen kan lezen. Dat is dus precies wat we nu hebben afgesproken. Bovendien worden deze kosten voor open access publiceren in één keer betaald door de instellingen, en niet meer door de auteurs afzonderlijk. Dat scheelt een boel rompslomp.’

Welk bedrag is afgesproken?

‘Per gepubliceerd artikel in een hybridetijdschrift is voor Duitsland een vaste prijs afgesproken van € 2.750. Die prijs, de PAR fee, omvat de publicatiekosten en omdat nog niet alle artikelen van elders in de wereld open access zijn, zit er ook een component voor het lezen in. Dit bedrag van € 2.750 maakt een min of meer budgetneutrale overgang in Duitsland mogelijk, en daarmee maakt het de overgang voor beide partijen acceptabel.’

Is er ook een maximum aan het aantal artikelen gesteld?

‘Nee, want wij als wetenschappers zijn echt bereid om te betalen voor het werk dat uitgevers doen. Wij snappen ook wel dat redactie- en publicatiewerk geld kost. Dus als het aantal publicaties groeit, dan zal de wetenschap meer betalen.’

Voldoet deze Duitse deal met Wiley aan de eisen van Plan S?

‘Ja, het gaat om een zogenoemde transformatieve deal die vóór 2020 is afgesloten en in die zin is het volledig Plan S compliant. Plan S stelt op dit moment nog een CC-BY-licentie als eis, maar wij laten de keuze aan de auteur, met CC-BY als default. De personen achter Plan S zullen inzien dat dit de betere oplossing is.’

Wat houdt dat transformatieve karakter van de deal in?

‘We zitten in de overgang van het tijdperk waarin we alleen betalen voor abonnementen naar een tijdperk waar wij alleen betalen per gepubliceerd artikel. Daarmee begeven we ons op nieuw terrein. Voor alle partijen is dit een enorme verandering. Wij zijn samen met Wiley bezig om die hele workflow aan te passen. De fase waarin wij nu zitten, zou je kunnen vergelijken met een pilot. Werkt dit? Wat zijn de consequenties? Is dit model robuust? Ik ben ervan overtuigd dat dit het model van de toekomst is, maar ik sluit niet uit dat we bepaalde zaken na verloop van tijd moeten bijstellen.’

Zou zo’n deal ook in Nederland kunnen?

‘Jazeker. Eenzelfde contract zou ook in Nederland kunnen worden afgesproken. In het geval van een budgetneutrale overgang zal de prijs per publicatie in Nederland ook aanmerkelijk lager liggen, eerder zo rond de € 1.500. Overigens zijn er in Nederland al afspraken gemaakt met Wiley in de vorm van een zogenoemde offsetting agreement. Je betaalt dan om te mogen lezen en je krijgt credits om een bepaald aantal artikelen open access te kunnen publiceren. Dat aantal artikelen is wél aan een maximum gebonden. In de toekomst streven we ernaar om alleen nog maar ‘publish-contracten’ te maken, dus dat je alleen nog maar betaalt voor het publiceren en dat alle informatie voor iedereen toegankelijk is.’

Hoe kijk je terug op dit resultaat?

‘Ik denk dat we met Wiley een heel goed compromis hebben gevonden. Natuurlijk kun je stellen dat we het mes veel harder op de kelen van de uitgevers hadden moeten zetten, maar ik kijk liever naar de lange termijn. Ik ben er een groot voorstander van om deze transformatie van een abonnementsysteem naar een open-access-systeem hand in hand te doen met de gerenommeerde uitgevers. Wiley heeft ons verrast door te zeggen: ‘Wij geloven hier in, wij gaan hierin mee.’ Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de eerste uitgever die meegaat in dit nieuwe verhaal degene is die het gaat winnen.’

Jan-Willem Toering


KNCV mede-eigenaar

Samen met zestien chemische beroepsverenigingen in Europa is de KNCV mede-eigenaar van de chemische journals in de portfolio van Wiley, waartoe bladen behoren als Chemistry – a European Journal, ChemCatChem, Chemistry Select, EurJic, EurJoc en nog twaalf andere. Van elk gepubliceerd artikel in die bladen – als dit afkomstig is van een wetenschapper aan een Nederlandse onderzoeksinstelling – ontvangt de KNCV royalty’s. Die inkomsten gebruikt de KNCV om haar doelstellingen, zoals het zichtbaar maken van chemie en chemici, te realiseren.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!