Verenigingen

Willy Piers

Floris Rutjes | vrijdag 29 juni 2018

Er zijn te weinig scheikundedocenten. Het voortgezet onderwijs heeft steeds meer moeite om vacatures voor academische geschoolde leraren scheikunde in te vullen. Bovendien vergrijst de huidige populatie en gaan veel docenten met pensioen.

Zoals het er nu naar uitziet moeten we de komende jaren rekening houden met een jaarlijkse uitstroom van honderd scheikundedocenten, terwijl er maar dertig per jaar bijkomen. De situatie is zelfs al zo nijpend dat er in noodgevallen niet-chemici voor de klas staan om de lessen scheikunde te verzorgen. Nu is er natuurlijk ook sprake van een steeds verdergaande vervlechting van de bètadisciplines, maar volgens mij slaan we de plank volledig mis als we hier niets aan gaan doen.

Er zijn namelijk geen betere ambassadeurs voor ons vakgebied denkbaar dan goede scheikundeleraren. En ik spreek uit ervaring. In de vierde klas van de middelbare school had ik een leraar, Willy Piers. Meneer Piers sprak zo inspirerend over scheikunde dat hij bij mij de vonk deed overslaan. En als Ben Feringa ergens in het land een lezing geeft, dan verwijst hij altijd naar zijn leraar scheikunde op de middelbare school in Emmen die hem deed kiezen voor de chemie. Het is niet overdreven om te stellen dat die bewuste scheikundedocent aan de wieg stond van de Nobel­prijs twee jaar geleden.

Inmiddels dringt de bewustwording over het lerarentekort steeds verder door. Afgelopen mei hebben de universiteiten van Nijmegen en Wage­ningen de handen ineen geslagen om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Via een slimme constructie kunnen nu ook Wageningse studenten een eerstegraadslesbevoegdheid scheikunde halen aan de Radboud Universiteit, zonder tijdverlies.

Maar er zijn meer initiatieven. Zo bieden verschillende hogescholen opleidingen aan voor zij-instromers; voor chemici uit het bedrijfsleven en industrie die bereid zijn om enkele dagen per week voor de klas te staan. En daarbij is het kunnen overbrengen van de fascinatie voor chemie minstens zo belangrijk als het kunnen rekenen met de mol.

De KNCV ondersteunt die initiatieven van harte. Sterker nog, als jij met gedachte speelt om – eventueel als bijbaantje – een overstap te maken naar het onderwijs, stuur dan een berichtje naar het KNCV-bureau (jwt@kncv.nl ter attentie van Jan-Willem Toering). Bij voldoende belangstelling organiseren wij een informatiebijeenkomst over werken in het onderwijs, wat de mogelijkheden zijn en wat erbij komt kijken. Ik nodig je van harte uit.

De Nederlandse chemie heeft een uitstekende reputatie. Maar om die te kunnen vasthouden, moeten we nú investeren in goede leraren. Zij zijn het die de volgende generatie chemici moeten inspireren en uitdagen om de grenzen van onze huidige kennis op te zoeken én te verleggen. De chemicus die in de voetsporen treedt van Ben Feringa zit nu in de klas. Ik gun hem een leraar als Willy Piers. 

Floris Rutjes, voorzitter KNCV

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

Logo NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!