Verenigingen

Wiskunde voor scheikundigen

KNCV | maandag 10 oktober 2016

Cabaretier Jan Beuving geeft een voorproefje op de Avond van de Chemie.

Scheikunde was het laatste examen dat ik op het gymnasium moest maken. Op vrijdagochtend was Engels aan de beurt. Daarna gingen bijna alle klassen de kroeg in, behalve de idioten die scheikunde hadden gekozen. Die zaten op een warme vrijdagmiddag in de aula met zijn twintigen zich te buigen over mollen, redoxreacties en entropieën. Na afloop hebben we met elkaar op het schoolplein ritueel een Binas verbrand, terwijl de conciërge erbij stond met een emmer water, en onze scheikundedocent vertelde welke vergelijk­ing wij hier in de praktijk zagen.

Mijn scheikundedocent greep niet in, want hij was ook regisseur van het schooltoneel. Een beetje theater kon hij wel waarderen. Onder zijn leiding speelde ik in twee stukken op school, opgevoerd in dezelfde aula waar ik later dat examen zou maken. In de toneeluren heb ik minstens zoveel geleerd als de lesuren. Hij had overigens een hekel aan nakijken en gaf zijn scheikundeproefwerken ook weleens als multiplechoicetoets. Ik herinner mij de openingsvraag van een proefwerk in 3 vwo: Met welke letter wordt het element Koolstof afgekort?

a) B

b) C

c) A

C is het goede antwoord, uiteraard. Tussen mij en het toneel was meer chemie dan tussen mij en de scheikunde. Toch ging ik wiskunde studeren – een bèta was ik wel. Na mijn wiskundestudie ben ik vervolgens cabaretier geworden. Het idee van mijn voorstellingen is dat de bèta’s hun hart kunnen ophalen, en de alfa’s hun cijfers.

Brug

Tijdens de Avond van de Chemie speel ik een stuk uit mijn huidige voorstelling Raaklijn. Ik zal als wiskundige een (waterstof)brug naar de scheikunde proberen te slaan. Een mooie gelegenheid voor de geschiedenis om samen te smelten met zichzelf: scheikunde en toneel, de emulsie uit mijn middelbareschooljaren die de oplossing voor mijn carrière bleek. En dan ook nog in de Leidse Schouwburg, waar ik in 2013 in de finale van het Leids Cabaret Festival stond.

Ik hoop u daar te begroeten! Als u nou uw wiskunde een beetje bijspijkert, dan fris ik mijn scheikunde even op, en wordt het een mooie avond. Misschien moet ik mijn oude leraar eens uitnodigen.

Jan Beuving

www.janbeuving.nl

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!