Verenigingen

C2W is het ledenblad van de KNCV, NBV en NVBMB, beroepsverenigingen voor mensen met passie voor moleculen: van chemici tot life scientists, en van procestechnologie tot (bio)moleculaire wetenschappen. Een dynamische community met 10.000 leden die de variëteit en rijkdom van het moleculaire vakgebied tot leven brengen.

Plannen NBV in 2020

maandag 25 mei 2020

Zoals Richard van Kranenburg, de voorzitter van de Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV), al vermeldde in de column zijn het onzekere tijden. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor onze activiteiten.

(Her)examen scheikunde

donderdag 7 mei 2020

Door de maatregelen rondom het coronavirus gaan de centrale eindexamens dit jaar niet door. Normaal gesproken zijn dat spannende tijden, nu door omstandigheden een heel ongewone situatie.

Vraagbaak scheikunde

donderdag 9 april 2020

Ondanks de uitzonderlijke situatie vanwege het coronavirus zit de KNCV niet stil. Wij proberen zoveel mogelijk onze werkzaamheden (digitaal) voort te zetten én aan te passen. Zo zijn we samen met de Stichting C3 bezig met een nieuw initiatief om scholieren uit het middelbaar onderwijs te helpen met scheikunde, namelijk een online vraagbaak.

Oprichting Raad voor de Scheikunde

donderdag 9 april 2020

Tijdens de CHAINS-conferentie 2019 in Veldhoven is bekendgemaakt dat de Raad voor de Scheikunde (Dutch Chemistry Council) is opgericht. Parallel hieraan is ook de Raad voor de Natuurkunde (Dutch Physics Council) opgericht. De beide Raden komen in de plaats van de Nederlandse Raad voor Natuur- en Scheikunde (RNS).

Een eigen kijk op moleculen

donderdag 9 april 2020

De KNCV reikt ieder jaar de Gouden Medaille uit aan een chemicus van wie wordt verwacht dat zij leidend worden in hun vakgebied. Nathalie Katsonis mocht de prijs in 2017 in ontvangst nemen en blikt terug.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!